dimecres, 20 de maig del 2020

CONTINUEN LES OBRES


Després de gairebé un mes aturades, a mitjans d'abril es van reprendre les obres de restauració de la teulada de la basílica de santa Maria. Aquestes obres actuen a la primera part de tot el conjunt de la teulada, en aquest cas els dos primers trams a partir de la façana principal.


Actualment l’estat dels treballs esta força avançat i la reparació de tots els elements de fusta de la sota coberta ja estan reparats o recanviats. S’ha intervingut en les bigues, els rastrells i les encavallades de fusta, que presentaven un mal estat de conservació pels corcs, amb un grau d’infecció molt alt. Això ha fet que molts s’hagin substituït per peces noves, tractades per evitar nous atacs dels xilòfags que es mengen la fusta. A més s’ha col·locat una capa impermeabilitzant per evitar possibles filtracions d’aigua.


A la primera meitat de maig la vessant sud, que mira a la plaça de santa Maria, ja tenia totes les teules col·locades, i s’ha restaurat la paret que suporta la teulada. Actualment s’estan col·locant les teules a la vessant nord, que mira als carrerons a tocar del palau Baltà, i les dues teulades petites laterals i els dos contraforts. També es col·locaran les peces de ceràmica verda vidrada del remat de la teulada. Algunes estaven trencades i se n’han fet reproduccions.

En aquesta intervenció també s’ha col·locat unes noves canalitzacions de zinc per l’expulsió de les aigües, seguint la canal de pedra de la teulada. I a hores d’ara falta posar noves finestres a les obertures laterals, un reixat que permetrà l’accés d’aire i llum però evitarà l’accés d’ocells. I també noves portes a les sortides cap als campanars laterals.

Es preveu que les obres finalitzin durant el mes de juny, però degut a l’aturada per la pandèmia del coronavirus no s’han pogut realitzar diverses accions des de la Comissió santa Maria 2020, que haurien d’haver acabat d’aportar la quantitat necessària per pagar aquestes obres. Un cop sumades les subvencions, l’aportació de la parròquia i els diferents donatius que s’han anat rebent, encara falta reunir una quantitat final. Es per això que es fa una crida tan a particulars com a empreses per poder aconseguir aquesta quantitat durant el mes de juny i juliol, i així poder sufragar les darreres despeses i començar a pensar en com encara les intervencions futures.